Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani murdermystery.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.murdermystery.si (v nadaljevanju tudi murdermystery.si) upravlja Društvo za interaktivno kulturo, Lahova pot, 1000 Ljubljana, matična številka: 4110676000, davčna številka: 50320220, ki je organizator dogodkov ter hkrati izdajatelj vstopnic (v nadaljevanju tudi organizator ali prodajalec). Nakup predstavlja pogodbeno razmerje med imetnikom vstopnice (kupcem) in Društvom za interaktivno kulturo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi Društvo za interaktivno kulturo ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Društvo za interaktivno kulturo omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom TUKAJ

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.murdermystery.si , pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos.

Društvo za interaktivno kulturo ni zavezanec za DDV, za nakup vstopnic se DDV ne obračunava.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Diners), z UPN položnico ter v obliki predplačila na lokalni bančni račun ter preko sistema Pay Pal. V primeru nakupa preko spleta ima Društvo za interaktivno kulturo zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja možnost zahtevati identiteto naročila. Društvo za interaktivno kulturo si pridržuje pravico, da bo preverjalo naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko elektronske pošte. V primeru, da stranka na zahtevo Društva za interaktivno kulturo podatkov ne posreduje v določenem roku, se bo naročilo storniralo.

Kupec oziroma uporabnik storitev Društva za interaktivno kulturo se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani Društva za interaktivno kulturo za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja. Društvo za interaktivno kulturo se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil Društva za interaktivno kulturo, se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, lahko pa tudi pišejo na info@murdermystery.si. Odjava je mogoča preko e-poštnega naslova info@murdermystery.si ali s poštno pošiljko naslovljeno na Društvo za interaktivno kulturo, Lahova pot 32, 1000 Ljubljana. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Vstopnice se izdajajo v elektronski obliki s pošiljanjem na elektronski naslov, ki ga kupec poda ob nakupu vstopnice. Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Elektronske vstopnice se ne smejo kopirati ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Vsaka kupljena vstopnica ima unikatno identifikacijsko številko. V primeru, da organizator ugotovi podvajanje ali spreminjanje vstopnice, je kupec dolžan dokazati lastništvo elektronskega naslova, na katerega je bila posredovana vstopnica. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme te splošne pogoje in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na spletni strani www.murdermystery.si. Društvo za interaktivno kulturo si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava oddelek na info@murdermystery.si vsak delovnik med 8. in 16. uro. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na info@murdermystery.si ali poslane na naslov Društvo za interaktivno kulturo, Lahova pot 32, 1000 Ljubljana.

Reklamacije vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, faxu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, ki so bile kupljene preko spletne strani www.murdermystery.si in na pooblaščenih prodajnih mestih Društva za interaktivno kulturo, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.
V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve bo organizator kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o nastali situaciji in možnostih vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve, lahko v roku dveh mesecev po preteku načrtovanega datuma prireditve, pod pogojem, da se strinjate s splošnimi pogoji organizatorja in lokacije prireditve, organizatorju sporočite številko TRR-ja, kamor vam povrnemo kupnino. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Organizator ni dolžan obvestiti svojih strank o morebitnih minimalnih ali upravičenih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori. Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti Društvu za interaktivno kulturo.

Društvo za interaktivno kulturo se trudi zagotoviti, da so vse cene na njihovi spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če Društvo za interaktivno kulturo odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo Društvo za interaktivno kulturo o tem obvestilo v najkrajšem možnem času ter kupcu dalo možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor Društvo za interaktivno kulturo s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo Društvo za interaktivno kulturo kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo Društvo za interaktivno kulturo vrnilo denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in Društvo za interaktivno kulturo, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je Društvo za interaktivno kulturo dolžno pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

Pritožbe in reševanje sporov

Društvo za interaktivno kulturo spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na info@murdermystery.si.
Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@murdermystery.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Društvo za interaktivno kulturo je dolžno varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Društvo za interaktivno kulturo se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Društvo za interaktivno kulturo prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru tehničnih težav ali če uporabnik potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo:
- kontaktni obrazec, ki se nahaja na spletni strani murdermystery.si
- elektronski naslov: info@murdermystery.si
- brezplačno pomoč uporabnikom preko telefona zagotavljamo na telefonski številki 386 40 283 984 , ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 12.00 in 15.00 uro.

.

  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black TripAdvisor Icon

©2018 by MurderMystery.si